2

View

Nishino Shrine 西野神社

ศาลเข้าในเขตนิชิ ของเมืองซัปโปโร เด่นในการขอพรเรื่องหาคู่ และเรื่องความปลอดภัย, ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย
 • Address

  1-1,Nishi3-chome,Minami7-jyo,Chuo-ku,Sapporo-shi,Hokkaido

 • Time, Season

  24 hours

 • Contact

  +81-11-661-8880

Spot Search

 • View

 • Eat

 • Play

 • Night Life

 • Shopping

 • Stay

SEARCH

ทริปที่มีสถานที่นี้รวมอยู่ด้วย

สถานที่อื่น ๆ ใกล้เคียง

เวอร์ชั่นใหม่ มุ้งมิ้ง ข้อมูลแน่นกว่าเดิม

Instagram