2

View

Hakodate Hachimangu 函館八幡宮

ศาลเจ้าในเมืองฮาโกดาเตะ สร้างไว้เพื่อช่วยเรื่องความปลอดภัยจากทะเล และยังมีผลช่วยเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางอีกด้วย
 • Address

  2-5,Yachigashira-cho,Hakodate-shi,Hokkaido

 • Time, Season

  24 hours

 • Contact

  +81-138-22-3636

Spot Search

 • View

 • Eat

 • Play

 • Night Life

 • Shopping

 • Stay

SEARCH

ทริปที่มีสถานที่นี้รวมอยู่ด้วย

สถานที่อื่น ๆ ใกล้เคียง

เวอร์ชั่นใหม่ มุ้งมิ้ง ข้อมูลแน่นกว่าเดิม

Instagram