0

View

Furano Kan Kan Mura ふらの歓寒村

งานเทศกาลที่จัดขึ้นใกล้ ๆ โรงแรมฟุราโนะ ปริ้นส แนะนำให้เยี่ยมชมร้านคาเฟ่ห์ ที่ทำจากหิมะในงาน
 • Address

  Nakagoryo,Furano-shi,Hokkaido

 • Time, Season

  Winter only

 • Contact

  +81-167-22-1111

Spot Search

 • View

 • Eat

 • Play

 • Night Life

 • Shopping

 • Stay

SEARCH

ทริปที่มีสถานที่นี้รวมอยู่ด้วย

สถานที่อื่น ๆ ใกล้เคียง

เวอร์ชั่นใหม่ มุ้งมิ้ง ข้อมูลแน่นกว่าเดิม

Instagram