12

Eat

Yamaka Jingisukan 炭焼き成吉思汗 やまか

ร้านเนื้อย่างเจงกีสข่านที่มีเนื้อแกะทานง่าย กลิ่นไม่ฉุน จึงเหมาะสำหรับชาวไทย ที่ไม่คุ้ยเคยกับกลิ่นเนื้อแกะเป็นอย่างดี ร้านนี้มีโต๊ะไม่มากนัก คุณอาจต้องรอในบางช่วง แต่รับรองว่าไม่ผิดหวัง มีเมนูภาษาอังกฤษอีกด้วย
Yamaka Pari Pari Gyoza
 • Address

  Sapporo, Chuo-ku Minami 6 Jo, Nishi 4-chome Plaza 6.4 Building 1F

 • Time, Season

  17:00-23:00

 • Contact

  +81-11-561-3577

Spot Search

 • View

 • Eat

 • Play

 • Night Life

 • Shopping

 • Stay

SEARCH

ทริปที่มีสถานที่นี้รวมอยู่ด้วย

สถานที่อื่น ๆ ใกล้เคียง

เวอร์ชั่นใหม่ มุ้งมิ้ง ข้อมูลแน่นกว่าเดิม

Instagram