0

View

Kunimare Shuzou no Jiryusen 国稀酒造の慈流泉

โรงกลั่นสุราเก่าแก่ตั้งแต่ปี ค.ศ.1882 ชื่อว่า "คุนิมาเระ โชโซ" ใช้น้ำจากจุดนี้ในการหมัก คุณก็สามารถแวะเติมน้ำได้ฟรีๆ จุดน้ำผุดนี้ เป็นน้ำใต้ดินที่ซึมผ่านชั้นหินมา ให้รสชาติอ่อนนุ่ม กลมกล่อมภายในปาก ที่นี่มีประวัติว่า เคยเป็นจุดจ่ายน้ำให้แก่ชาวเรือ ในกา
 • Address

  1-17 Inabacho, Mashike, Mashike District, Hokkaido

 • Time, Season

  9:00-17:00

 • Contact

  +81-164-53-1050

Spot Search

 • View

 • Eat

 • Play

 • Night Life

 • Shopping

 • Stay

SEARCH

ทริปที่มีสถานที่นี้รวมอยู่ด้วย

สถานที่อื่น ๆ ใกล้เคียง

เวอร์ชั่นใหม่ มุ้งมิ้ง ข้อมูลแน่นกว่าเดิม

Instagram