4

View

Hitsujigaoka Observation Hill 羊ヶ丘展望台

จุดชมวิวฮิซึจิกาโอกะที่ดอกเตอร์คลากผู้มีชื่อเสียงจากคำกล่าวที่ว่า ‘Boys, be ambitious!’ เป็นผู้สร้างขึ้น ทัศนียภาพที่สามารถมองเห็นเมืองซัปโปโรได้โดยรอบ และฝูงแกะที่กำลังกินหญ้าในทุ่งราวกับบทกวีท้องนาสร้างชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างดีไปทั่วประเทศ
 • Address

  Sapporo Toyohira-ku, Hitsujigaoka

 • Time, Season

  8:30-19:00

 • Contact

  +81-11-851-3080

Spot Search

 • View

 • Eat

 • Play

 • Night Life

 • Shopping

 • Stay

SEARCH

ทริปที่มีสถานที่นี้รวมอยู่ด้วย

สถานที่อื่น ๆ ใกล้เคียง

เวอร์ชั่นใหม่ มุ้งมิ้ง ข้อมูลแน่นกว่าเดิม

Instagram