32

View

Sapporo Clock Tower 札幌時計台

อาคารประวัติศาสตร์แห่งนี้ เดิมนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จัดแสดงศิลปะการใช้อาวุธ ของวิทยาลัยการเกษตรซัปโปโร (มหาวิทยาลัยฮอกไกโดในปัจจุบัน) สร้างขึ้นในปีเมจิ ที่ 11 (ค.ศ.1878) จากความริเริ่มของ ดร.คลาร์ก ใช้เป็นสถานที่ขัดเกลาร่างกายและจิตใจของนักเรียน
 • Address

  Nishi2-chome,Kita1-jyo,Chuo-ku,Sapporo-shi,Hokkaido

 • Time, Season

  8:45~17:00/Closed on Fourth Monday

 • Contact

  +81-11-231-0838

Spot Search

 • View

 • Eat

 • Play

 • Night Life

 • Shopping

 • Stay

SEARCH

ทริปที่มีสถานที่นี้รวมอยู่ด้วย

สถานที่อื่น ๆ ใกล้เคียง

เวอร์ชั่นใหม่ มุ้งมิ้ง ข้อมูลแน่นกว่าเดิม

Instagram