Trip

Hokkaido Trip theme

13

7 easy access Sakura spots.

Trippino

These sakura viewing places are easy to get to around town.

Instagram