16

Eat

Sapporo Niikuraya (Tanukikoji) 札幌新倉屋 狸小路店

รับประทานดังโงะและบัวลอยเหนียวนุ่ม แบบออริจินอลของร้านกาแฟญี่ปุ่นเก่าแก่ พลางสัมผัสบรรยากาศเก่าแก่ของซัปโปโร การตกแต่งร้านเป็นแบบย้อนยุคแต่งดงาม
 • Address

  Sapporo city,Chuo-ku, Minami 2 Nishi 6-chome Tanukikoji 6-chome

 • Time, Season

  9:00-19:00

 • Contact

  +81-11-281-5191

Spot Search

 • View

 • Eat

 • Play

 • Night Life

 • Shopping

 • Stay

SEARCH

ทริปที่มีสถานที่นี้รวมอยู่ด้วย

สถานที่อื่น ๆ ใกล้เคียง

เวอร์ชั่นใหม่ มุ้งมิ้ง ข้อมูลแน่นกว่าเดิม

Instagram