4

Eat

Play

Sapporo Moiwa-yama Ski Resort 札幌藻岩山スキー場

ลานสกีที่อยู่ถัดจากใจกลางเมืองซัปโปโรเพียง 20 นาที มีความพิเศษตรงที่อนุญาตให้เล่นได้แต่สกีเท่านั้น และยังมีลานสกีพิเศษที่มีความยาวกว่า 2.6 กิโลเมตรให้ได้ลองเล่นสกีพร้อมชมวิวเมืองซัปโปโรไปพร้อมๆกันได้อีกด้วย
 • Address

  Hokkaidō, Sapporo-shi, Minami-ku, Moiwashita, 1991

 • Time, Season

  Please contact to shops.

 • Contact

  +81-11-581-0914

Spot Search

 • View

 • Eat

 • Play

 • Night Life

 • Shopping

 • Stay

SEARCH

ทริปที่มีสถานที่นี้รวมอยู่ด้วย

สถานที่อื่น ๆ ใกล้เคียง

เวอร์ชั่นใหม่ มุ้งมิ้ง ข้อมูลแน่นกว่าเดิม

Instagram