82

View

Sapporo Odori Park 大通公園

สวนสาธารณะที่รายล้อยด้วยต้นไม้, แปลงดอกไม้, สนามหญ้า ฯลฯ ตั้งอยู่ใจกลางของเมืองซัปโปโร คุณสามารถชมดอกไลลัคบานได้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ
Sapporo Odori Park
 • Address

  Odori,Chuo-ku,Sapporo-shi,Hokkaido

 • Time, Season

  24 hours

 • Contact

  +81-11-251-0438

Spot Search

 • View

 • Eat

 • Play

 • Night Life

 • Shopping

 • Stay

SEARCH

ทริปที่มีสถานที่นี้รวมอยู่ด้วย

สถานที่อื่น ๆ ใกล้เคียง

Instagram