Hokkaido

Overview

เป็นจังหวัดที่อยู่สูงที่สุดในญ๊่ปุ่นและอยู่ในละติจูดเดียวกับเมืองสำคัญๆของยุโรปและอเมริกา เป็นเกาะที่ล้อมไปด้วยทะเลทั้ง4ด้าน ประกอบด้วยมหาสมุทรแปซิฟิก ทะเลญี่ปุ่น และ ทะเลโอโฮก และยังเป็ฯจังหวัดที่มีพื้นที่กว้างที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วย และยังฃมีมนต์เสน่ห์ของหน้าร้อนที่สุดวิเศษ ความหน้าหน้าหนาวกัีบพื้นที่อันกว้างใหญ่

ฮอกไดโดสามารถแบ่งภูมิภาคออกได้เป็น4ภาคด้วยกัน

 • ภาคกลาง : อิชิคาริ โซระจิ อิบุริ ฮิดะกะ ชิริเบทสึ(ซับโปโร โอตารุ นิเซะโกะ)
 • ภาคใต้ : โอชิมะ ฮิยามะ
 • ภาคเหนือ : คามิคาวะ รูโมอิ โซยะ
 • ภาคตะวันออก : อาบาชิริ โทกาชิ คุชิโระ เนมุโระ

ฮอกไกโดจะไม่มีภาคตะวันตก

 • Douhoku
  Area

  อยู่ด้านบนสุดของเกาะฮอกไกโด ขนาบข้างไปด้วยทะเลญี่ปุ่นและทะเลโอคอตสค์ เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามของฮอกไกโดเช่นเมืองฮาซษฮิคาวะ เมืองบิเอหรือเมืองฟูราโนะ

 • Douou
  Area

  เป็นพื้นที่ตั้งแต่ฮิดากะ รวมถึงโฮตารุ ซับโปโร เป็นที่30% ของเกาะฮอกไกโด

 • Doutou
  Area

  ะเป็นที่ตั้งของเมืองที่มีชื่อเสียงและพื้นที่กว้างขว้าง เช่นเมืองคุชิโระ เมืองโอบิฮิโระ เมืองคิตามิ เมืองอาบาชิริ เมืองเนมุโรเป็นต้น และยังเป็นพื้นที่ที่มีผลผลิตทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงทั่วโลกอีกด้วย

 • Dounan
  Area

  เรียกได้ว่าเป็นประตูสู่ฮอกไกโด และยังมีสถานีรถไฟฮอกไกโดชินคังเซนอยู่ที่เมืองฮาโกดาเตะที่เป็ฯเมืองร่วมสมัยที่มีชื่อเสียงมาก

Climate

ฮอกไกโดมีอุณภูมิเฉลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 10 องศาเซลเซียส ช่วงหน้าหนาวจะลงไปถึง 0องศาเซลเซียส ประมาณ 130 วันต่อปี และจะมีวันที่หนาวสุดๆ อุณหภูมิจะต่ำกว่า 0 องศาอยู่ประมาณ 50 วันต่อปี ถ้าแบ่งพื้นที่ตามการติดกับทะเล ด้านฝั่งทะเลญี่ปุ่นจะมีปริมาณหิมะมากและทางด้านทะเลโอคอตสค์จะมีแสงแดดส่องมาน้อย ด้านที่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิคจะมีความอบอุ่นมากกว่าและมีปรืมาณหิมะที่น้อยกว่า ช่วงหน้าร้อนจะมีหมอกทะเลปกคลุมทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิค

 • พื้นที่ของฮอกไกโดมี83456ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ของประเทศญี่ปุ่นประมาณ22.1%

 • ประชากรมีประมาณ 5,339,539คน นับเป็น4%ของทั้งประเทศ

People

 • 5.3 million people
 • 65 million people
 • 23 million people
 • 5.6 million people
 • 32 million people
 • 198 million people

ในปีเฮเซย์ที่29 (ปี2017) มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่ไปฮอกไกโด2,792,100คน
มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่ไปฮอกไกโด2,792,100คน
จำนวนนักท่องเที่ยวในฮอกไกโด
5,610,000People

(From April 1st of 2017 to March 31st of 2018)

 • ประชากรชาวฮอกไกโด 47,250,000 คน
 • นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นจากจังหวัดอื่น 6,060,000 คน
 • ชาวต่างชาติ 2,792,100 คน (9.4% ของทั้งญี่ปุ่นที่ 29,770,000 คน)
จำนวนนักท่องเที่ยวในฮอกไกโด
5,610,000People

※2017年4月1日~2018年3月31日

Must
Go
Now!

คุณควรไปตอนนี้!

May2024

คุณควรไปตอนนี้!