Transportation

ในฮอกไกโดมีสนามบินอยู่ 13 แห่ง แต่ที่มีสายการบอนต่างประเทศจะมีแค่ 3 แห่งคือ สนามบินนิวจิโตเสะ สนามบินฮาโกดาเตะ และสนามบินอาซาฮิคาวะ ที่เหลือจะเป็นการบินในเกาะฮอกไกโด หรือบินไปกลับสนามบินฮาเนดะ

 • คือสนามบินนานาชาติ
 • สนามบินนิวจิโตเสะ

  • รัสเซีย( Yuzhno-Sakhalinsk, Vladivostok)
  • เกาหลี(โซล, ชองจู, แดกู, กิมแฮ)
  • จีน(ปักกิ่ง, นานกิ่ง, ต้าเลียน, เซียงไฮ้, กว้างโจ้ว, เทียนจิน)
  • ไต้หวัน(ไทเป, เกาสฺยง)
  • ฮ่องกง
  • สหรัฐอเมริกา(โฮโนลูลู)
  • ไทย(กรุงเทพ)
  • มาเลเซีย(กัวลาลัมเปอร์)
  • สิงคโปร์
  • ฟิลิปปินส์(มะนิลา)
 • สนามบินอาซาฮิคาวะ

  • ไต้หวัน(ไทเป)
  • เกาหลี(โซล)
 • สนามบินฮาโกดาเตะ

  • ไตหวัน(ไทเป)

Must
Go
Now!

คุณควรไปตอนนี้!

May2024

คุณควรไปตอนนี้!