Spots

49

北海道庁旧本庁舎(赤れんが庁舎)

Former Hokkaido Government Office Building(Red Brick Office)

  • View

อาคารที่สร้างมาสำหรับเป็นสถานที่ราชการของฮอกไกโด ปัจจุบันมีการจัดแสดงนิทรรศการประวัติความเป็นมา และการบุกเบิกฮอกไกโด เป็นสถานที่เก็บรวบรวมเอกสารสำคัญต่าง ๆ ภายใน

AddressNishi6-chome,Kita3-jyo,Chuo-ku,Sapporo-shi,Hokkaido
Time, Season8:45~18:00/New Years holiday 12/29 to 1/5.
Contact+81-11-204-5019
Links

Must
Go
Now!

คุณควรไปตอนนี้!

May2024

คุณควรไปตอนนี้!