Spots

珈房サッポロ珈琲館 平岸店

Sapporo Coffee Kan (Hiragishi branch)

  • View

ตึกนี้ถูกสร้างด้วยหินอ่อนด้วยความประณีตตั้งแต่ปีโชวะที่ 11 เป็นร้านขายของที่ยังคงอบอวลไปด้วยความรู้สึกของช่วงเวลาเก่าๆในตอนนั้น ยังมีโซนคาเฟ่ที่ไว้พักผ่อนสบายๆ และมีเมล็ดกาแฟคั่วสดใหม่และของขวัญต่างๆขายด้วย

Address6-2-27, Hiragishi 2-jo, Sapporo Shi Toyohira Ku, Hokkaido
Time, SeasonOpen 365 days / 9:00-22:00(L.O.21:00)
Contact+81-11-814-0141

Must
Go
Now!

คุณควรไปตอนนี้!

May2024

คุณควรไปตอนนี้!