Spots

フワット まるやまキッチン

Fuwatto Maruyama Kitchen

  • View

คาเฟ่นี้มีเมนูแพนเค้กและโอมุไรซ์ ไข่เจียวญี่ปุ่นที่รสชาติดี นอกจากนี้ยังสามารถสั่งแพนเค้กขนาดครึ่งหนึ่งของปกจิได้ด้วย

AddressWest23BLD, 23-2-12, Odorinishi, Sapporo Shi Chuo Ku, Hokkaido, 060-0042, Japan
Time, SeasonClosed on Wendnesday / 11:00-21:00
Contact+81-11-676-6719

Must
Go
Now!

คุณควรไปตอนนี้!

May2024

คุณควรไปตอนนี้!