Must
GO
Now!
คุณควรไปตอนนี้!

Jul.
2024

ไปเดินเล่นบริเวณตึกหินอ่อนของซัปโปโรกันเถอะ

หินอ่อนของซัปโปโรคือ หินที่ถูกใช้สร้างตึกหรือโกดังเก่าๆบริเวณชานเมืองซัปโปโร เป็นหินที่มีผิวสัมผัสนุ่มนวล มีเฉดสีที่อบอุ่นและทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดี ลองไปเดินเล่นแถวๆตึกหินอ่อนในซัปโปโรกันเถอะ! ……

LATEST

Jul. 04 2024

ซื้อของฝากที่สนามบินราคาถูกกว่าร้านทั่วไป จริงหรือ?

คุณควรไปตอนนี้!