Must
Go
Now! as

Last Updated:

Apr2022

ไปเดินเล่นบริเวณตึกหินอ่อนของซัปโปโรกันเถอะ

หินอ่อนของซัปโปโรคือ หินที่ถูกใช้สร้างตึกหรือโกดังเก่าๆบริเวณชานเมืองซัปโปโร เป็นหินที่มีผิวสัมผัสนุ่มนวล มีเฉดสีที่อบอุ่นและทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดี ลองไปเดินเล่นแถวๆตึกหินอ่อนในซัปโปโรกันเถอะ!

Spots

Must
Go
Now!

คุณควรไปตอนนี้!

Apr2024

คุณควรไปตอนนี้!